สวัสดี ปีระกา 2560  

...

อ่านต่อ+

Mind Station หรือ สถานีใจ คือ พื้นที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกเพศทุกวัยกับทุกคำถามและคำตอบของจิตใจ เพราะเราเชื่อว่า จิตใจย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว บุคคลที่สามารถปรับตัวให้ตนเองมีความสุขได้ ย่อมเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี การมีสุขภาพจิตดีจึงไม่ใช่เพียงแค่การไม่เป็นโรคทางจิต แต่หมายถึง การมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน มีความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว มีความสุขกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม
โชนวัยซน พฤติกรรมน่ารู้ของเจ้าตัวเล็ก
โชนวัยใส วัยเปลี่ยนแปลง
โชนครอบครัวอุดมสุข ความสัมพันธ์ในครอบครัว และทำงานที่สร้างได้
โชนสุขใจ วัยเกษียณ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรับมือไม่ยากอย่างที่คิด
โซนเซกส์ เรื่อง(ลับ)ที่ไม่ลับ
โซนซ่อมได้ ปัญหาจิตใจ เรื่องใกล้ตัว
โซนไร้ความรุนแรง หยุดความรุนแรง เพื่อเด็กและสตรี
โซนวาไรตี้ สิ่งดีๆที่มาบอกกัน
ลำดับที่ผู้เข้าชม 
9
2
1
7
7